Bloesemremedie

Bloesemremedie,s ter ondersteuning van behandeling.
Wanneer men een Touch for Health behandeling heeft ondergaan is daaruit een beeld gekomen waardoor een bepaalde klacht,of onbalans is ontstaan. Deze onbalans in de energiebanen is door de therapeut na uitleg van de gevonden onbalansen, in balans gebracht. Dit wil echter niet zeggen dat daarmee alle klachten direct zijn opgelost, vaak is het wel zo dat er voor de cliënten puzzelstukjes op zijn plaatsvallen. Hierdoor weten ze welke stappen ze moeten zetten of juist misschien moeten laten. Echter is dat niet altijd iets wat we zo maar 1 , 2, 3 voor elkaar krijgen.  In dat geval testen we uit of een bloesemremedie kan helpen in dit proces.
Deze remedies worden ook via spiertesten uitgetest.

Meerdere opties zijn mogelijk, het kan zijn dat U slechts één druppel ter plekke nodig heeft, maar ook dat U een samenstelling van meerdere bloesems mee naar huis krijgt.

Bloesem remedies is een steeds groeiende geneeswijze, die met hun werking beginnen op het geestelijk, emotionele niveau. Ziekten en moeilijkheden die ons proberen aan te geven dat wij van onze innerlijke, geestelijke weg zijn afgeraakt. Dat we niet meer de juiste natuurlijke wetten kunnen toepassen en vaak niet meer kunnen luisteren naar onze innerlijke natuur.

De bloesem remedies helpen ons om de juiste weg weer te vinden, niet alleen door het versterken van onze intuïtieve krachten, maar ook door bet bevorderen van de ‘positieve’ kwaliteiten.
Bij bet gebruiken van bloesem remedies gaat iemand duidelijker in contact komen met zijn of haar eigen gevoel, zodat de persoon zelf inzicht krijgt hoe hij of zij de verstoorde emoties weer in balans kan brengen.

Wanneer men bijvoorbeeld een angst heeft is dit niet een angst, maar het ontbreken van het deel moed. Leeft men bijvoorbeeld onder een voortdurende angst dan zal dit de levenskracht en vitaliteit van de persoon aantasten. Wanneer men het deel moed weer heeft eigen gemaakt, ontstaat er een evenwicht zodat de spanning en/of ziekte zijn greep kan loslaten en het lichaam zelf op een natuurlijke wijze aan de herstelling kan gaan beginnen.